Spotkanie organizacyjne Komisji Historii i Tradycji Adwokatury działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej

„Komisja Historii i Tradycji Adwokatury działająca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej informuje o spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 26 lutego 2021 r. o godz. 16.00 w siedzibie Rady Adwokackiej przy ul. 3 Maja 19/3. Komisja zaprasza wszystkie osoby chętne, którym bliska jest historia oraz tradycja Adwokatury. Zaproszenie kierujemy szczególnie do aplikantów, jako przyszłości naszej Izby. Na spotkaniu omówione zostaną propozycje działań na najbliższy okres czasu.

Kontakt do Przewodniczącego Komisji: adw. Rafał Guzik, komisja.historyczna.bielsko@gmail.com. Na wskazany adres proszę przesyłać zgłoszenia chętnych osób do działania w Komisji oraz potwierdzenie obecności na spotkaniu organizacyjnym.

Z poważaniem,
adw. Rafał Guzik – Przewodniczący Komisji
adw. Szymon Janiga – Członek Komisji”

Działalność Komisji Wizerunkowej

Szanowny Panie Dziekanie
Szanowni Koleżanki i Koledzy
W związku z tym, że podczas Zgromadzenia w dniu 29.01.21r. z przyczyn technicznych nie brałam udziału w dyskusji  chciałabym w tym mailu  podziękować tym z Państwa, którzy w ramach działań wizerunkowych organizowali spotkania  dla uczniów oraz wykłady dla osób starszych , a w szczególności  Pani Mecenas Patrycji Jakubiec, Pani Mecenas Agnieszce Hałat  oraz Pani Mecenas Jolancie Seredyńskiej – Słota .
Jednocześnie dziękuję tym z Państwa, którzy codziennie udzielają pomocy prawnej osobom borykającym się z samotnym rodzicielstwem , nałogami, chorobami i zaburzeniami osobowości , ubóstwem oraz  podejmującym  działania w celu ochrony wolności i demokracji. Nawet jeżeli sprawa nie rokuje szans powodzenia to często sam fakt, że adwokat staje po ich stronie pozostawia w tych osobach niezatarty  ślad.
Nawiązując do tradycji międzywojennej, o której mówił Dr Jacek Proszyk na wykładzie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku- Białej podaję, że stałą pomocą finansową objęty jest jeden z Domów Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz dwie starsze osoby chore na raka.
Jednocześnie kończąc kadencję w Sądzie Dyscyplinarnym chciałabym podziękować Pani Prezes oraz Kolegom i Koleżankom z Sądu Dyscyplinarnego za profesjonalizm i dobrą, spokojną współpracę.
Załączam wyrazy szacunku
Adwokat Anna Sikora

Oświadczenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej Krzysztofa Steca

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!
Powierzyliście mi zaszczytne ale i odpowiedzialne stanowisko. Mam w pamięci wpis jednego kolegi „Panie Mecenasie Wierzymy w Pana”. Moim pragnieniem jest tej wiary nie zawieść, żadnego z Was, którzy oddaliście na mnie swój głos. Chciałbym także zdobyć przychylność tych, którzy na mnie nie głosowali.
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i tak liczny udział w wyborach.
Dziękuję Panu Mecenasowi Dariuszowi Kiełbasie, że miałem z kim współzawodniczyć. Wynik, który osiągnął jest godny uwagi i zaproszenia do współpracy, co niniejszym czynię. Podobnie jak wszystkim niewybranym kandydatom w tych wyborach.
Dziękuję Panu Dziekanowi Stanisławowi Peruckiemu za zaufanie i wsparcie mojej kandydatury oraz wiele lat współdziałania i pracy na stanowisku Dziekana. Liczba kadencji Pana Dziekana na stanowisku dziekańskim, chyba nigdy nie zostanie pobita. Mam nadzieję, że będzie się Pan Dziekan dzielił ze mną swym ogromnym doświadczeniem.
Dziękuję wszystkim członkom ustępującej Rady za koleżeńską, dobrą współpracę i poniesiony przez nich trud w działaniu dla dobra nas wszystkich.
Szczególnie gorąco pragnę podziękować Wam drodzy Młodzi Przyjaciele; tym którzy mogli głosować (kłaniam się młodym adwokatom) i tym którzy jeszcze nie mogli (kłaniam się aplikantom adwokackim) za to, że widząc potrzebę zmian i odmłodzenia składu Rady uznaliście, że nie kwalifikuję się jeszcze do roli skończonego „dziadersa”, zachęcaliście mnie do kandydowania i o czym świadczy wynik wyborów, w dużej części zagłosowaliście na mnie.
Jestem wzruszony Waszym poparciem i stanowi to dla mnie nie lada wyzwanie.
Zwracam się do wszystkich, pamiętajcie, że jestem do Waszej dyspozycji i możecie zwracać się do mnie i członków nowej ORA w każdej sprawie. Zapraszam do kontaktów. Jestem przekonany, że zadbamy o lepszą komunikację.
Gratuluję wszystkim wybranym na stanowiska i do organów naszego Samorządu. Liczę na harmonijną współpracę.
Wybory się zakończyły, przystępujemy do pracy i realizacji zadań, wśród których widzę także potrzebę wspierania rozmaitych inicjatyw społecznych.
Niech mi wolno będzie zaapelować o włączenie się nas wszystkich już dzisiaj do gry WOŚP. Jesteśmy przecież grupą zawodową szczególnie wrażliwą na los i niedostatki potrzebujących. Dołóżmy do skarbonki swój grosik!
Adw. Krzysztof Stec

Wyniki Wyborów do Samorządu Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej z dnia 30.01.2021

Protokół z wyboru na stanowisko Dziekana ORA

 

Protokół z wyboru Prezesa Sądu Dyscyplinarnego

 

Protokół z wyboru na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Izby

 

Protokół z wyboru na stanowisko Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej

 Protokół z głosowania na stanowisko członków Rady Adwokackiej

 

Protokół z glosowania na stanowisko Sądziów Sądu

Dyscyplinarnego

  Protokół z głosowania na członków Komisji Rewizyjnej

Protokół z głosowania na Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury

Ogłoszenie wyników wyborów oraz zamknięcie Zgromadzenia Bielskiej Izby Adwokackiej.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym o godzinie 17.30 nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników wyborów  oraz zamknięcie Zgromadzenia Bielskiej Izby Adwokackiej. Proszę o wskazanej porze zalogować się ponownie do platformy WZA24 ( loginy i hasła bez zmiany), a następnie kliknąć w link wideokonferencji. Wyniki wyborów zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Rady.

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku Białej