Szczepienia

Koleżanki i Koledzy

Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy

Uprzejmie informuję, że w wyniku rozmów przedstawicieli NRA i Ministerstwa Zdrowia samorząd adwokacki uzyskał możliwość zorganizowania szczepień na takich samych zasadach jak zakłady pracy. Ewentualne podjęcie i zrealizowanie inicjatywy pozostawiono poszczególnym izbom adwokackim.
Czytaj więcej

Kondolencje

Członkowie Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci Pani Sędzi Olgi Kocot-Barabasz, orzekającej w Sądzie Rejonowym w Żywcu, a wcześniej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej.

Niniejszym pragniemy przekazać Bliskim Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu tej osobistej straty.

Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej