2007 – 2010

OKREGOWA RADA ADWOKACKA W BIELSKU-BIAŁEJ 2007-2010

adw. Jerzy Stworzewicz                      – Dziekan

adw. Stanisław Perucki                       – Wicedziekan

adw.  Byrska Danuta                         – Sekretarz

adw. Czesław Rutkowski                    – Skarbnik

adw. Krzysztof Staszkiewicz                – Rzecznik Dyscyplinarny

Członkowie Rady:

adw. Andrzej Herman

adw. Jerzy Pagieła

adw. Zbigniew Piwowarczyk

adw. Krzysztof Stec

adw. Teresa Sudek – Roztoczyńska

 

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

adw. Dariusz Piątek

adw. Józef Szawara

 

Sąd Dyscyplinarny

adw. Tadeusz Kociszewski               – Prezes Sądu Dyscyplinarnego

adw. Barbara Krzesak

adw. Maria Krzeszowiak – Woleńska

adw. Michał Stronowski

adw. Piotr Szymkowiak

adw. Marek Walczak

adw. Adam Wiklik

adw. Barbara Zielińska

 

Komisja Rewizyjna:

adw. Roman Ziaja

Członkowie Komisji:

adw. Joachim Goszyc

adw. Tomasz Marek