2010 – 2013

OKREGOWA RADA ADWOKACKA W BIELSKU-BIAŁEJ 2010-2013

adw. Jerzy Stworzewicz                     – Dziekan

adw. Stanisław Perucki                      – Wicedziekan

adw.  Danuta Byrska                         – Sekretarz

adw. Andrzej M. Herman                   – Skarbnik

adw. Krzysztof Staszkiewicz              – Rzecznik Dyscyplinarny

Członkowie Rady:

adw. Jerzy Pagieła                            – Kierownik Referatu Skarg

adw. Czesław Rutkowski                  – Kierownik Zespołu Wizytatorów

adw. Krzysztof Stec                          – Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia
Zawodowego

adw. Wieńczysław Grzyb

adw. Teresa Sudek – Roztoczyńska

 

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

adw. Daniel Dudys

adw. Izabela Fluder – Cyganek

adw. Monika Tomiak

 

Sąd Dyscyplinarny

adw. Tadeusz Kociszewski               – Prezes Sądu Dyscyplinarnego

adw. Joanna Birecka

adw. Marek Dubel

adw. Monika Gibas

adw. Anna Gólska

adw. Jerzy Kamieniecki

adw. Maria Krzeszowiak – Woleńska

adw. Józef Szawara

adw. Roman Szotkowski

adw. Piotr Szymkowiak

adw. Anna Tylec – Dzięcioł

adw. Marek Walczak

 

Komisja Rewizyjna:

adw. Roman Ziaja – Przewodniczący

Członkowie Komisji:

adw. Joachim Goszyc

adw. Jadwiga Kursa