2013 – 2016

OKREĘOWA RADA ADWOKACKA W BIELSKU-BIAŁEJ 2013-2016

adw. Stanisław Perucki                       – Dziekan

adw. Jerzy Stworzewicz                      – Wicedziekan

adw. Krzysztof Stec                            – Wicedziekan, Kierownik  Szkolenia

adw.  Adam Wnęczak                        – Sekretarz

adw. Andrzej M. Herman                    – Skarbnik

adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska     – Rzecznik Dyscyplinarny

Członkowie Rady:

adw. Danuta Byrska                          – Z-ca Sekretarza

adw. Jerzy Pagieła                             – Kierownik Referatu Skarg

adw. Krzysztof Staszkiewicz             – Przew. Zesp. Wizytatorów, Rzecznik prasowy

adw. Piotr Szymkowiak                      – Z-ca Kier. Ref. Skarg

Zastępcy Członków Rady:

adw. Monika Tomiak

adw. Wieńczysław Grzyb

adw. Daniel Dudys

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

adw. Daniel Dudys

adw. Izabela Fluder – Cyganek

adw. Monika Tomiak

adw. Anna Zielińska

Sąd Dyscyplinarny

adw. Tadeusz Kociszewski               – Prezes Sądu Dyscyplinarnego

adw. Michał Ergietowski                   – Zastępca Prezesa Sądu

adw. Marek Dubel

adw. Monika Gibas

adw. Anna Sikora

adw. Agnieszka Kastelik-Smaza

adw. Maria Krzeszowiak-Woleńska

adw. Mateusz Sobol

adw. Monika Stachowicz

adw. Józef Szawara

adw. Roman Szotkowski

adw. Robert Ziaja

Zastępca Sędziego:

adw. Anna Gólska

adw. Robert Gojny

adw. Anna Talaga

Komisja Rewizyjna:

adw. Jan Jastrzębski – Przewodniczący

Członkowie Komisji:

adw. Agata Bielawska

adw. Izabela Fluder-Cyganek

adw. Agnieszka Stworzewicz

adw. Andrzej Suchonek

Zastępcy Członków:

adw. Artur Bratkowski

adw. Tomasz Kiereś