Komisja Rewizyjna

adw. Jan Jastrzębski – Przewodniczący

adw. Agata Bielawska

adw. Izabela Fluder-Cyganek

adw. Agnieszka Stworzewicz

 

Zastępcy Członków:

adw. Patrycja Jakubiec

adw.  Magdalena Wawro