Komisja Rewizyjna

adw. Jan Jastrzębski – Przewodniczący

adw. Patrycja Jakubiec,

adw. Anna Sikora,

adw. Agnieszka Stworzewicz,

Zastępcy Członków:

adw. Agata Bielawska