Okręgowa Rada Adwokacka

SKŁAD OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 2016-2020

adw. Stanisław Perucki                  – Dziekan

adw. Krzysztof Stec                                     – Wicedziekan, Kierownik  Szkolenia

adw. Jerzy Stworzewicz                             – Wicedziekan

adw.  Adam Wnęczak                                 – Sekretarz

adw. Danuta Byrska                                    – Z-ca Sekretarza

adw. Piotr Szymkowiak                              – Skarbnik

adw. Andrzej M. Herman                             – Przew. Zesp. Wizytatorów, Rzecznik prasowy

adw. Jerzy Pagieła                                       – Kierownik Referatu Skarg

adw. Krzysztof Staszkiewicz                     – Z-ca Kier. Ref. Skarg

 

Zastępcy Członków Rady:

adw. Andrzej Suchonek

adw. Wieńczysław Grzyb