Okręgowa Rada Adwokacka

SKŁAD OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 2021-

adw. Krzysztof Stec                                  – Dziekan

adw. Adam Wnęczak                                  – Wicedziekan, Kierownik  Szkolenia

adw. Stanisław Perucki                              – Wicedziekan

adw.  Michał Ergietowski                           – Sekretarz

adw. Anna Gólska                                         – Z-ca Sekretarza

adw. Piotr Szymkowiak                              – Skarbnik

adw. Andrzej M. Herman                             – Przew. Zesp. Wizytatorów,

adw. Jerzy Stworzewicz                                – Kierownik Referatu Skarg

adw. Krzysztof Staszkiewicz

adw. Jerzy Pagieła

adw. Alicja Maciejowska

Zastępcy Członków Rady:

adw. Marek Krupski                                   – Rzecznik Prasowy

adw. Krzysztof Lewandowski